Wielu właścicielu budynków mieszkalnych, usytuowanych na obrzeżach miast nie posiada dostępu do kanalizacji. W tej sytuacji są oni zmuszeni do samodzielnego rozwiązania problemu dotyczącego nieczystości. Odprowadzenie ścieków to często kosztowna sprawa,a gdyż wymagane jest stworzenie odpowiedniego zbiornika, tak zwanego szamba oraz opłacanie firm, które będę te ścieki wywozić. Na szczęście istnieją nowoczesne rozwiązania w tym zakresie , takie jak biologiczne oczyszczalnie ścieków. Polega to na zastosowaniu odpowiednich zbiorników, które podłącza się do instalacji domowej. Do nich kierowane są ścieki, a tam zachodzą bardzo ważne biologiczne procesy, mające na celu ich oczyszczenie. Odbywają się one przy udziale bakterii tlenowych i beztlenowych, a także następuje oddzielenie osadów i tłuszczy. Poddana takim zabiegom woda może być wykorzystana do celów gospodarczych, na przykład do podlewania ogrodu. Można ją również bezpiecznie odprowadzić do wód gruntowych bądź bezpośrednio do gruntu.