Rodzaje blach

Nie wszystkie blachy są często wykorzystywane do pokrywania dachów. Częstotliwość ich wykorzystywania jest uzależniona od szeregu czynników, które wpływają na ich jakość oraz trwałość. Jednymi z bardziej popularnych rozwiązań stosowanych przez klientów są blachy stalowe powlekane. Są one częstym przedmiotem zamówień, ponieważ zachęca do tego ich cena. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że posiadają one również walory estetyczne, co w przypadku ogółu blach nie zawsze jest takie pewne. Jeżeli blachy tego rodzaju zostaną odpowiednio przytłoczone, ich wygląd zbliży się do wyglądu dachówek. W przeciwieństwie do nich nie będą jednak tak ciężkie, dzięki czemu konstrukcja nie będzie nadmiernie przeciążona. Rodzaj ten ma jeszcze jedną bardzo ważną zaletę. Blachy te pokrywane są nawet kilkunastoma warstwami powłok antykorozyjnych. Największą uwagę trzeba jednak zwracać na właściwości ostatniej warstwy. Od sposobu jej wykonania zależy stopień odporności na uszkodzenia czy też estetyczny wygląd. Jakość wykonania ostatniej warstwy odpowiada z ostateczną ocenę blachy.

tags: blachy odlewane 5083, rury mosiężne CuZn39Pb, blachy miedziane miedź odtleniona SF-Cu/SE-Cu, blachy miedziane miedź beztlenowa OF-CU, spongiolit