Jeżeli warunki na to pozwalają to biznes możemy robić na wiele sposobów. W przemyśle jest chyba najtrudniej, bo uruchomienie produkcji kosztuje dużo pieniędzy, bez gwarancji sukcesu. Finansowanie produkcji pochodzi zazwyczaj z kredytów bankowych. To najprostsze rozwiązanie, o ile przekonamy bank, aby nam tego kredytu udzielił. Odmowa banku, czy banków, nie zamyka drogi do rozwoju firmy, ponieważ jest wiele innych możliwości. Niektóre prywatne fundusze inwestują w projekty, które mają szanse na zyski w przyszłości. Cena jest też dość wysoka, ponieważ fundusze chcą mieć kontrolę nad firmą. Duże firmy mogą pozyskiwać kapitał jeszcze inaczej. To oczywiście giełda, z której kapitały może pozyskiwać firma spełniająca pewne warunki. Zazwyczaj firma emituje dodatkowe akcje i rozprowadza je poprzez giełdę. Spółka dostaje te pieniądze jako ekwiwalent za podwyższony kapitał akcyjny. Oczywiście za pieniądze nowych wspólników można realizować wcześniej nakreślone cele.