Pozwolenia na budowę są najważniejszymi dokumentami, na której może opierać się akt własności. Jako dokument, który jest odnotowany na drodze administracyjnej, stanowi on najważniejszą formę. Oczywiście nie jest to tak wszystko wspaniale przedstawione. Nie jest to tak, ze dostajemy pisemko, które jasno nam wytycza, że uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, i to już jest wszystko. Do rozpoczęcia robót budowlanych samo pozwolenie na budowę nie jest wystarczające. Trzeba przynajmniej na tydzień przed planowanym terminem ustalenia robót budowlanych powiadomić organy nadzoru budowlanego o takich wydarzeniach i można dopiero to uczynić, o ile te nie wniosą sprzeciwu. Jest to tak pogmatwane, że nawet ciężko jest się od tego odnieść. Czasami uzyskanie pozwolenia jest zdecydowanie łatwiejsze niż dążenie do tego, aby wreszcie rozpocząć budowę na określonym terenie. Tak już jest, trzeba bardzo dużo się nachodzić w życiu, aby coś osiągnąć, aby coś w życiu zrobić. W tym przypadku jest to coś konkretnego.