Pracując na budowie trzeba mieć na uwadze swoje własne bezpieczeństwo. Mężczyźni pracujący na takiej budowle, bardzo często są narażani na wszelkie wypadki przy pracy. Kiedy pracują oni na wysokościach, jest bardzo ważne, to aby mieć względna to, w jaki sposób rozpoczyna się taką pracę. Ważne jest także to, aby można było do tego dostosować także nieco inne elementy. Bezpieczeństwo może być zachwiane także poprzez pracę z wielkimi, ciężkimi urządzeniami, nad którymi należy mieć generalnie kontrolę. W tym wypadku na pewno trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do swojego zadania. Pracując na zasadzie instalowania różnych urządzeń, instalacji elektrycznych trzeba także wykazać się bardzo dużą odwagą, ale także spokojem i opanowaniem. Elektryka tak jak saper myli się tylko raz. Budowla jako miejsce pracy niesie za sobą znacznie, więc ej niebezpiecznych kwestii niż normalna praca w zakładzie produkcyjnym. Czasami trzeba znacznie bardziej zadać o swoje zdrowie i życie zwłaszcza pracując na wysokościach.