Lin jest hodowany w stawach ze względu na swoje smaczne mięso. Z reguły, jego kompanem w zbiorniku jest karp. Ponadto lina często można spotkać w przydomowych oczkach wodnych.
Lina wędkarze mogą spotkać w niemal całej Europie, wyjątek stanowią: Islandia, północna Skandynawia, Szkocja, Dalmacja, Krym i Grecja. Bardzo często ryba występuje w syberyjskich wodach. Występuje w praktycznie każdym rodzaju wód stojących i płynących, jednak najchętniej żyje w ciepłych, płytkich i silnie zarośniętych zbiornikach. Liny są bardzo odporny na niską zawartość tlenu w wodzie. Jest gatunkiem ciepłolubnym, którego aktywność przypada na porę nocną. Zimę lin przeczekuje ? woli zagrzebać się na ten czas w mule.
Liny żywią się przydennymi, drobnymi bezkręgowcami. Tarło odbywają od końca maja do lipca. Wówczas preferują cieplejsze wody, które są płytkie i silnie zarośnięte. Samica w takich warunkach może złożyć nawet do 900 tysięcy jajeczek o średnicy około 1 mm. Ikra delikatnie przyczepia się do roślin wodnych, co z jednej strony chroni ją przed zwierzętami, które mogłyby ją zjeść. Młode liny wylęgają się po 3-8 dniach i pozostają w miejscu wylęgu przez niemal trzy tygodnie. Dojrzałość płciową mogą osiągnąć już po 3 latach, aczkolwiek niektóre okazy są zdolne do rozrodu dopiero po 4 latach. W Polsce wymiar ochronny dla lina wynosi 25 cm, nie ma okresu ochronnego.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.