fotowoltaika (2)Energia słoneczna jest jednym z najważniejszych źródeł energii odnawialnej i fotowoltaika ma coraz większe znaczenie jako źródło informacji w naszym zmieniającym się świecie. Naukowcy szacują, że gdybyśmy umieli wykorzystać tylko 0,02% dostępnej nam każdego roku energii słonecznej to mogłoby wygenerować wystarczająco dużo energii, aby całkowicie zastąpić paliwa kopalne i energię jądrową. Jak więc wykorzystać ten niesamowity zasób? Może przez pompy ciepła? Odpowiedź leży w fotowoltaice. Panele fotowoltaiczne (znane również jako panele PV) dokonują konwersji promieni słonecznych w energię elektryczną, z której następnie mogą korzystać domy energetyczne i urządzenia użytkowe, dlatego właśnie program prosument cieszy się takim powodzeniem.

Jest to nic innego jak proces tworzenia napięcia z promieniowania słonecznego (znany jako efekt fotowoltaiczny) po raz pierwszy wprowadzony przez Alexandra-Edmonda Becquerela w 1839 roku.
Wielu ludzie eksperymentowało z tym procesem i będą robić to nadal ale przełom był w 1954 roku, gdy wynaleziono pierwsze ogniwo fotoelektryczne, na które dzisiaj mamy dofinansowanie.