nieruchomosci (62)W Polsce możemy spotkać nie jedno takie założenie, gdzie stworzony został jakby ?łańcuch? umocnień w jednym stylu i takich, których architektura jest bardzo podobna. Taką sytuację możemy spotkać np. na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej, gdzie za czasów Kazimierza Wielkiego powstał rozciągnięty na długości około 160 km między Krakowem a Częstochową pas zamków, głównie wapiennych, wkomponowanych w tamtejsze skały. Miały one służyć obronie przed południowym najeźdźcą. Podobna sytuacja ma miejsce na Dolnym Śląsku. Tu architektura zamków lekko się różni, gdyż nie są one tak do siebie podobne, jednak samo założenie już tak. Także pas warowni rozciągniętych na, krótszym, bo mającym koło 150 km odcinku. Dlaczego warownie te tak mocno różnią się od siebie? Ponieważ powstały one podczas rozbicia dzielnicowego, kiedy Polska podzielona była na pełno małych państewek, a każdym z nich władał ktoś inny. Każdy książę chciał mieć swój zamek, który będzie symbolem jego potęgi. Dzięki temu, spacerując po Sudetach, co parę kilometrów możemy natknąć się na lepiej lub gorzej zachowaną warownię.