nieruchomosci (77)Architektura Dolnego Śląska jest bardzo rozbudowana. Kiedy wpiszemy w listę zabytków hasło: Dolny Śląsk, wyskakuje nam cała mapa punktów wartych obejrzenia. Jednak skupmy się na warowniach. Stanowią one ważną część architektury tego miejsca. Pięknie wpisane w krajobraz, najczęściej wznoszą się na wzgórzach. Są to zamki przeważnie z okresu XIII wieku, kiedy na miejscu (najczęściej) grodu drewnianego, bądź innych form umocnień, postawiono zamek murowany. Dlaczego w tych miejscach? Ponieważ w czasach wczesnego średniowiecza, kiedy nie znano jeszcze budowania z kamienia, bardzo ważną formą do tego aby powstała architektura obronna, było jej zlokalizowanie. Sytuowane były najczęściej w miejscach trudno dostępnych dla wroga, na szlakach handlowych- aby pobierać zyski z przejazdu handlarzy, lub na wzniesieniach, aby mogły mieć ogląd na całą okolicę, broniąc ją, z oddali wypatrywać nieprzyjaciół, bądź po prostu pokazać swoją potęgę, którą dobra lokalizacja tylko podkreślała. Poza tym miejsce było już dobrze przygotowane po to, aby tylko podmurować je i umocnić.