Wyjazdy incentive (z angielskiego incentive to motywacja) to wyjazdy organizowane dla pracowników, klientów bądź partnerów biznesowych w nagrodę za osiągnięcie jakiś celów lub jako zachęta na przyszłość.

Opłacane przez korporacje i przedsiębiorstwa wyjazdy mają służyć zgraniu pracowników i powiększaniu przywiązania pracowników lub klientów do firmy.
Ze względu na wysokie koszty takiego przedsięwzięcia tego typu wyjazdy organizowane są przez duże i średnie firmy.
Taka forma integracji są z jednej strony wypoczynkiem połączonym z relaksem, z drugiej strony ma swoje cele biznesowe.
Jest wciąż niedoceniane źródło korzyści dla przedsiębiorców.
Niezależnie czy wyjazd jest organizowany dla pracowników czy klientów korzyści są podobne:
– poprawa wizerunku firmy dbającej i doceniającej przywiązanie
– atrakcje w czasie wyjazdu powodują integrację i lepsze poznanie się grupy
– zwiększenie lojalności wobec firmy
– wyjazd może być wyjątkową i wartościową nagrodą
Przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają zalety takich wyjazdów. Zauważono, że wiąże się to z wymiernymi dla firmy korzyściami.