Nad pytaniem, które urządzenia elektroniczne używane są dziś najczęściej, warto się bliżej zastanowić. Oczywiście, w tej konkurencji wygrywa telefon komórkowy, gdyż standardem jest, iż używany jest tylko przez jedną osobę, ponadto wiele osób posiada więcej niż jeden telefon. Jednak częstotliwość używania pozostałych urządzeń w znacznej mierze zależy od wieku danej osoby. Zależność ta jest szczególnie widoczna, gdy porównamy ilości telewizorów i komputerów w naszych domach. Można przyjąć, że w każdej rodzinie, niezależnie od ilości ich osób, znajduje się jeden telewizor. W większych i zamożniejszych, gdzie są też dzieci, niekiedy również dwa. Do niedawna podobnie miała się rzecz również z komputerami, ale pojawienie się przenośnych i stosunkowo tanich laptopów sprawiło, że często każdy członek rodziny ma swój laptop, lub też jego odmiany – netbook, ultrabook, tablet. Oczywiście nadal wielu starszych ludzi nie posiada komputerów, z racji nieumiejętności ich obsługi, ale coraz więcej młodych z kolei telewizorów, magnetofonów, odtwarzaczy wideo, odtwarzaczy MP3 i innych, tak jeszcze popularnych niedawno urządzeń elektronicznych. Ich funkcje przejął bowiem dla nich niemal w całości komputer, a coraz częściej przejmuje także smartfon, choć tutaj pewnym ograniczeniem są niewielkie rozmiary wyświetlacza.