Pracownicy tymczasowi to w Polsce niestety wciąż niewielki procent ogółu zatrudnianych, aczkolwiek procent ten ma stałą tendencję wzrostową. Zainteresowanie tą formą zatrudnienia rośnie zarówno ze strony osób poszukujących pracy jak i ze strony przedsiębiorstw, które coraz mocniej odczuwają braki mniej lub bardziej wykwalifikowanej siły roboczej, szczególnie w branży budowlanej czy w ogólnie pojętej sferze produkcyjnej. Pracownicy tymczasowi są zatrudniani przez ponad 11 tys. firm działających na trenie naszego kraju i równocześnie 36% z nich deklaruje dalsze zwiększanie ich liczby w najbliższym czasie. Ten rodzaj zatrudnienia od dawna jest popularny i z powodzeniem stosowany w krajach zachodnich, gdzie wiele przedsiębiorstw przekonało się, iż współpraca z agencjami pośrednictwa pracy i zatrudniani przez nie pracownicy tymczasowi w znaczący sposób ułatwiają funkcjonowanie w okresie zwiększonej ilości zamówień, a w sezonach o mniejszej „ruchliwości w branży” pozwalają uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z zatrudnianiem i obsługą pracowników, którzy w danym momencie stanowią nadwyżkę. Polscy pracownicy tymczasowi coraz częściej zatrudniani są również poza granicami, szczególnie w krajach Unii Europejskiej, a agencje pośrednictwa pracy wciąż poszerzają swoją ofertę o nowe, atrakcyjne posady na rynkach zagranicznych.