W konkretnym znaczeniu prawo budowlane stanowi przede wszystkim zbiór przepisów prawnych, które ustalają możliwość budowania się na określonym gruncie. Wszystko to jest objęte normatywnym aktem. Są tutaj uwzględnione kwestie zarówno projektowania, jak i wykonywania budowy, ale także jest też wzmianka odnośnie nadzoru, które jak wiadomo jest bardzo ważne. Tutaj działa wiele przepisów. Przede wszystkim w odniesieniu do środowiska, które jak wiadomo jest bardzo ważnym elementem. Jest ono uwzględniane zarówno przy wznoszeniu budowli jak i przy ich rozbiórce. Takie prawo budowlane jak słusznie można zauważyć działa także, jeśli chodzi o rozbiórkę obiektów budowlanych, które nie nadają się już do użytku. W ich miejsce, bardzo często wchodzą przede wszystkim nowe budowle, które zajmują określone miejsce, układ i zastosowanie. Prawo budowlane wraz z wszelkimi pozwoleniami, udostępniają możliwość budowy na określonym terenie. Trzeba jednak pamiętać, że to wszystko musi być załatwione na czas, powiadomienie wszelkich organów nadzorczych jest tutaj niezwykle ważne.