Nowoczesne firmy, korporacje od wielu lat stosują różne bonusy i systemy motywacyjne dla swoich pracowników. Do takich systemów motywacyjnych należą wyjazdy motywacyjne, integracyjne. Taka forma nagrody dla pracowników za osiągnięte wyniki motywuje do dalszej pracy. Wyjazdy incentive są opłacane w całości przez pracodawcę. Dzięki takim wyjazdom pracownik może oderwać się na jakiś czas od codziennych obowiązków, zapomnieć o pracy, zrelaksować się, nawiązać lepsze stosunki z kolegami z pracy, zapomnieć o ewentualnych konfliktach między pracownikami. Wyjazdy motywacyjne nie tylko służą pracownikom, również pracodawca ma z nich wiele korzyści. Pracownicy stają się bardziej lojalni, identyfikują się z firmą, pracują z większym zaangażowaniem, budują pozytywny wizerunek firmy, są bardziej zmotywowani. Incentive wyjazdy firmy organizują także dla swoich partnerów biznesowych. Firmy organizują wyjazdy we własnym zakresie, z pomocą swoich działów marketingu lub powierzają organizację firmom specjalizujących się w organizacji turystyki motywacyjnej..