Asertywność trening i Trening na powietrzu

Wreszcie działam w sposób pewny swoich decyzji

Znajomość geografii oraz realiów panujących w wielu państwach świata nie są mi obce. Duże zainteresowanie się tą tematyką sprawiało, że nie miałem żadnych problemów w zdobywaniu wiedzy z tego zakresu. Połączyłem w końcu swoją pasję z działalnością zarobkową i postanowiłem zostać przewodnikiem wycieczek po Polsce dla gości i turystów z zagranicy. Muszę przyznać, że taka forma pracy jest dla mnie nie tylko wielkim wyzwaniem, ale także idealnie realizuję w niej swoje kolejne ścieżki kariery. Nie zmienia to jednak faktu, że początki pracy w tym zawodzie były dla mnie kłopotliwe. Brak decyzyjności oraz przesadna uległość względem preferencji turystycznego zwiedzania gości z zagranicy sprawiła, że prawie straciłem pracę. „Asertywność trening”, którą odszukałem w Internecie pomogła mi w zmianie swoich cech osobowościowych. Dedykowany mojej osobie trening na powietrzu za pośrednictwem mojego instruktora zmienił sposób podejmowanych przeze mnie decyzji oraz ułatwił mi radzenie sobie z dużymi grupami osób.